Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Wywiady w ramach projektu ProVaHealth


Zapraszamy do udziału w wywiadach w ramach projektu ProVaHealth dotyczących komercjalizacji innowacji. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o., jako koordynator Klastra MedSilesia, realizuje ten projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Realizacja projektu ma przyczynić się do usunięcia barier w zakresie wdrażania innowacji na rynek, oraz ułatwić dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru zdrowia. Celem głównym projektu jest stworzenie ponadnarodowej sieci Living Labs w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu możliwości testowania produktów i usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Living Labs.

W tym celu, partnerzy projektu przeprowadzą wywiady z 80 firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Regionie Morza Bałtyckiego, mające na celu poznanie ich potrzeb i oczekiwań związanych z korzystaniem z usług Living Labs, w szczególności potrzeby w zakresie testowania i ewaluacji produktów lub usług z obszaru zdrowia w środowisku międzynarodowym, które zwiększyłoby efektywność procesu komercjalizacji.

W celu ustalenia daty wywiadu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią Beatą Krawczyk, tel+4832 339 31 46, mail: bkrawczyk@gapr.pl lub

PaniąAgnieszką Burdą, tel.: +4832 339 31 79, mail: aburda@gapr.pl

 do dnia 2 marca 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: scanbalt.org/livinglabs

 

 
O projecie ProVaHealth - Product Validation In Health

Projekt ProVaHealth – Product Validation In Health, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. ProVaHealth ułatwia dostęp do infrastruktury zdrowotnej dla startupów zmierzających do komercjalizacji, dając również możliwość weryfikacji poprzez zebranie praktycznych informacji zwrotnych dla firm chcących wejść na rynek i rozwijać produkt.

W ramach projektu współpracuje 17 partnerów, w tym living labs (żywe laboratoria) w sektorze zdrowia z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Sieć ProVaHealth współpracuje ze ScanBalt oraz Europejską Siecią Living Labs (ENoLL). W oparciu o najlepsze praktyki i światowe trendy oraz doświadczenie zaangażowanych living labs, projekt zaproponuje usprawnienia w istniejącej sieci laboratoriów, a także opracuje katalog usług oferowanych przez living labs dla MŚP. W ramach ProVaHealth wybrane MŚP skorzystają z usług living labs.

Polscy partnerzy projektu to Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) oraz miasto Lublin. Strategiczni partnerzy stowarzyszeni GAPR to Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Klaster LifeScience Kraków.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE