Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

W gdańsku o protezach serca

Rozwojowi polskich protez serca poświęcone były m.in. 16 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne (17-18.01.2014), w których uczestniczył zespół Pracowni Sztucznego Serca Fundacji.

Tegoroczne sesje poświęcone były przede wszystkim chirurgii aorty, zastawki aortalnej oraz operacjom małoinwazyjnym zastawki mitralnej. Prezentowane były również aktualne projekty badawcze związane z kardiochirurgią, w tym zagadnienia związane z mechanicznym wspomaganiem krążenia. Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK prezentował aktualny stan rozwoju polskich protez serca, Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawił wyniki pierwszej fazy badań klinicznych nowego pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT, a stan prowadzonych obecnie prac nad prototypami polskich wirowych pomp wspomagania serca przybliżyli uczestnikom Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych: Maciej Darłak z Pracowni Sztucznego Serca FRK, który mówił o pompie wirowej ReligaHeart ROT oraz Leszek Wilczyński z Centrum Techniki Okrętowej osiowej, który skupił się na pompie osiowej. Wystąpieniom na temat postępów związanych z mechanicznym wspomaganiem krążenia towarzyszyła wystawa prototypowej rodziny polskich protez serca ReligaHeart.

Podczas Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych poświęcono też uwagę nowemu projektowi badań stosowanych, realizowanemu przez Gdański Uniwersytet Medyczny przy współpracy m.in. z naszą Fundacją. Projekt pod nazwą „Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej” zaprezentował Piotr Siondalski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, organizowane przez Klinikę Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, są międzynarodową konferencją poświęconą różnorodnym zagadnieniom kardiochirurgii. Od lat cieszą się uznaniem środowiska medycznego i gromadzą autorytety związane z tą dziedziną.

Foto: Wojciech Bujok

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów