Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2014 r.
 5. Dyskusja dotycząca pkt 4
 6. Podjęcie uchwały przez Radę Fundacji dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 7. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2014r. oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący
 8. Przedstawienie opinii Rady Naukowej dot. pkt. 7
 9. Dyskusja
 10. Wolne wnioski
 11. Podsumowanie i zakończenie

 

UWAGA

W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień na godzinę 15.15 z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.

 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE