Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Liczba wszystkich aktualności: 441

421

422

423

424

425

426

1995-02-06
Prezentacja Fundacji, a zwłaszcza polskiego sztucznego serca

-na spotkaniu prezesów zakładów energetycznych z całej Polski, zorganizowanym przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.

427

428

1993-10-01
Koncert galowy “Mszy Kreolskiej” z udziałem Ariela Ramireza

-zorganizowany w Filharmonii Narodowej przez Fundację Argentyńską w Warszawie na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

429

1993-09-04
Oficjalne uruchomienie, nakładem 2 mln USD, Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Fundacji

-złożonego z Pracowni Biologicznej Zastawki Serca i Pracowni Sztucznego Serca oraz Zespołów: Eksperymentalnego i Klinicznego.

430

431

432

433

434

1992-10-12
Podpisanie umowy

-pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie a FRK dotyczącej sfinansowania ze środków pochodzących z odsprzedaży bezzwrotnej pomocy rzeczowej Rządu Włoch dla Polski, projektu “Clinical Application of Polish Artificial Heart Drive Unit and Cryopreserved Stented Pulmonary Allograft Valve”.

435

436

437

438

439

440

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów